หน้า: [1] 2 3 4 5   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: ปิดรับรายชื่อกรรมการ ขอขอบคุณทุกท่าน กำหนดการรับซองจะแจ้งให้ทราบต่อไป  (อ่าน 31974 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ต้อง ณ เมืองทอง
เมืองทอง สุดยอด
*****

สุดยอดดดดดดดด : 42
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 3486ดูรายละเอียด
« เมื่อ: 27 กันยายน, 2010, 12:31:28 PM »

รายชื่อกรรมการผ้าป่าเพื่อการศึกษา "โครงการอุลตร้าเมืองทองเพื่อน้อง ครั้งที่ 2" เพื่อโรงเรียนบ้านคลองใบพัด อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2553

ประธานกรรมการ

สโมสรเมืองทองยูไนเต็ด


ประธาน                          

คุณรณฤทธิ์ ซื่อวาจา และครอบครัว
คุณพิพัฒน์ วราเมธพิพัฒน์ และครอบครัว
คุณสมบูรณ์-อรุณี จำนาญศิลป์ และครอบครัว
คุณชัยรัตน์ จิระจารุพร และครอบครัว
คุณวรพงษ์ เจียมประเสริฐ และ ครอบครัว
คุณอัษฎาวุธ  ศิลาอ่อน
คุณสุใจ   ตุนาหงัน
      

รองประธาน

คุณประวิทย์ รอบกิจ และครอบครัว
คุณธัญญะ-พรทิพย์-กนกพร-กิตติพศ ปรีดารมย์โรจน์
คุณจิตตะพร ศิริพรรค และครอบครัว
คุณเสรี ลิมป์กิตติกุล และครอบครัว
คุณเสกสม อินทร์มี และครอบครัว
คุณกษิต สภานุชาติ และครอบครัว
คุณณัฐพัชร์-ปัญชรัศมิ์-กฤตณัฐ อิงคนินันท์ และครอบครัว          
คุณนพพร มหายศ
คุณธีรพล ศิระโอภาพร และครอบครัว
คุณวสันต์ จันทร์ประนต และครอบครัว                                        
คุณดารณี ม่วงอยู่ และคุณสัจจากาจ ปิยะคุณ
คุณภทร ช้างพันธ์ และครอบครัว
คุณวิทวัส ภูสดสิทธิกุล และอุลตร้าทีวี
คุณมณทิชัย สุคนธมาน และครอบครัว
คุณคงเดช สมจิตต์ชอบ และครอบครัว
ดช.นนทกร หุ่นทอง และครอบครัว
คุณวิภาจรี-สันติ สวงรัมย์ และครอบครัว
คุณเกรียงศักดิ์ มาตชัยเคน และครอบครัว
คุณเอนก เอื้อ-การุณวงศ์(ฏ๋อญ ณ เมืองทอง) และครอบครัว
คุณวีรยุทธ ยอดแย้ม และครอบครัว
คุณพิเชษฐ พลสา และคุณกิลิสรา เสืออินทร์
ร.อ.พีรวัส เสนีวงศ์ ณ อยุธยา และครอบครัว
คุณแม่กัญญา เทอดธานินทร์ชัย และกันต์ ณ เมืองทอง
คุณเจษฎา กุลชัยวัฒนะ และครอบครัว
คุณธนรัชต์ - ปวีณา พิสัยสวัสดิ์
คุณหิรัญ เบญจพลพิทักษ์ และครอบครัว
คุณจรัล เสริมแก้ว และครอบครัว
คุณพงศ์พันธุ์  จิวสุวรรณและครอบครัว
คุณคมสัน กวีนี แก้วจวนตา และครอบครัว
คุณปฏิพัทธ์ สุมนและครอบครัว
คุณนที-วารี ใจดี
คุณพิสิษฐ์  จำปาวัน
คุณบุญทัน  คำภู
คุณโยธิน – คุณชไมพร  สุวรรณศรี
คุณเกลอจะกร  จวงจ่าย
คุณรสสุคนธ์ – คุณธนากร  ตั้งรักษาสงบ


กรรมการสายอุลตร้าเมืองทอง

คุณวิชชา ศรีเทพ และ ครอบครัว
คุณสมภพ ณ เมืองทอง และ ครอบครัวรองทอง
คุณณัฐกรณ์  จันทร์อินทร์ และครอบครัว
คุณธนภัทร เพิ่มพูลสุข และครอบครัว
คุณกิตติศักดิ์  ช่วยเชียร์
คุณชัยภัทร พงศ์ทิพากร และครอบครัว
ศุภกฤต สุริยะ และครอบครัว
คุณชุมพล บัวศิริ และครอบครัว
คุณมินตรา สายพิมพ์ และครอบครัว
คุณไกรฤกษ์ และครอบครัวฟุ้งกลิ่นจันทร์
คุณภูติวัฒน์ อิ้วสวัสดิ์ และคุณปณิตตรา อิ้วสวัสดิ์
คุณจะเด็ด ภูฮง และครอบครัว
คุณพิชชานันท์ ชัยศิริ  และ ครอบครัว
คุณสุรเชษฐ์ สุขจิตร์ และครอบครัว
คุณกนิษฐา แก้วพิพัฒน์ และครอบครัว
คุณรณสิต เฉลิมลาภ และครอบครัว
คุณราชันย์ เจียรวาปี และครอบครัว
จ.อ.วุฒิชัย อินทรหอม และครอบครัว
คุณธีระ หมื่นฟุ้ง และครอบครัว
คุณจุไรรัตน์ จิรพรวิรัช และครอบครัว
คุณประพจน์ ปานโพธิ์ทอง และครอบครัว
คุณวิสุทธิชัย(เอสายไหม)-คุณฉวีวรรณ-ด.ช รัฐพงษ์ โพธิ์เพิ่มเหม
คุณทศพร-ทศพล เต็มนา เเละครอบครัว
คุณรุ่งฤทธิ์ ฤาชา และครอบครัว
คุณวัชรพงษ์ ทองเนื้อสุก
คุณพาณี-วิรัช ถนัดการ
คุณปิยพันธ์ พุ่มชัย และครอบครัว
คุณพิทักษ์ และครอบครัวแก้วสีทอง
คุณกชภูมิ คมทัศนีย์ และครอบครัว
คุณจตุพงษ์ จารุศิริสมบัติ และครอบครัว
คุณณวัฒน์ ไชยองค์การ และครอบครัว
คุณสุรัส วิระบัน และคุณวาทินี เสมาเงิน
คุณพีรวัจน์ หอมวิเชียร และครอบครัว
คุณสุชญา พราหมณ์พันธุ์ และครอบครัว
คุณธรรมนูญ เพ็งเกลา และครอบครัว
คุณยลธิดา นวธงไชย และครอบครัว
คุณภูมิกิจ เหมสุรินทร์ และครอบครัว
คุุณกนกวรรณ สุขเจริญ และครอบครัว
คุณปาณิศญา ศรีปิ่น และครอบครัว
จ.ส.ท.ดุลยวิทย์ นิลใบ
คุณศิวะพงษ์ จันทร์ยงค์ และครอบครัว
คุณคณินทร์ โมระกรานต์ และครอบครัว
คุณศิริน ขุทรานนท์ และ ครอบครัว
คุณยุวรรณดา โชติจันทร์ และครอบครัว
คุณคณพศ คงเสถียร และครอบครัว
คุณสุกัญญา นิลโท และครอบครัว
คุณเฉลิมพร จตุภัทรบุตร และครอบครัว
คุณตรีทิพย์นิภา บัวบาน และครอบครัว
คุณพรพนม พาชีรัตน์ และครอบครัว
คุณยุทธชัย พลขันธ์ และครอบครัว
คุณนรินทร์ ทีประวิภาต และครอบครัว
คุณปริตรา รวมธรรม และครอบครัว
จ.อ.ภาณุมาศ บุญมณี และครอบครัว
คุณแม่อัญชลี  มังกรแก้ว
คุณกรกต เรืองบุรพ
คณปวีณา เรืองบุรพ
คุณเกศิณี เรืองบุรพ
คุณสิทธิชัย ถิ่นน้อย, ศศิประภา ศรีกาญจนาและครอบครัว
คุณเจษฎา กุตนันท์ และครอบครัว
คุณปิยะพล ติระคมน์ และครอบครัว
คุณอุทัย นามไพร
คุณชนศิษฏ์ ม่วงศรีศักดิ์ และครอบครัว
คุณสลิษา ภาระกุล และครอบครัว
คุณคณิศร หล้าประสพ และครอบครัว
คุณสมบัติ ภูงาม และครอบครัว
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเสนาธุรภัณฑ์
แฟนคลับสโมสรฟุตบอลทหารบก
ไพโรจน์ กัลยาณมิตร และกลุ่มเพื่อน
คุณอุดม วรรณสูญ และครอบครัว
คุณอรอุมา นิยมราษฎร์ และครอบครัว
คุณภัทรดิศ กิจรัตน์ประเสริฐ
คุณเชิฐ  บุญคง และครอบครัว
คุณพนมวรรณ พาชีรัตน์ อุทิศให้คุณพ่อจำปี รักการ
คุณณัช ทรงประกอบ
คุณสักรินทร์ อินทรพินิจ
คุณถิรัต พรหมจินดา
คุณปราณี ดีอ่อน
คุณนราวดี ถนัดการ
คุณกิตติภัค ถนัดการ
คุณกฤษฎา ถนัดการ
คุณพิทักษ์ นามศรี
คุณสถิรพันธ์  ทิมคร่ายยุทธ และครอบครัว
คุณอมรพันธุ์  วงศ์บุญมี และครอบครัว
ุคุณอิสระ อินทรสุริยวงษ์ และครอบครัว
คุณอรรถพล รื่นสุคนธ์ , ระวิวรรณ จิระพงศ์ศักดิ์ และครอบครัว
คุณวิฑูรย์ แก้วกระจาย และครอบครัว
คุณวัชระชัย  เลิศบัวบาน และครอบครัว
คุุณประสิทธิ์  เกตุวิจิตร และครอบครัว
คุณพิทยา  ชวตานนท์ และครอบครัว

   
รายชื่อคณะกรรมการสาย บริษัท คาโอ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด
(โดยพ่อใหญ่ พิพัฒน์ ณ เมืองทอง)         

คุณรัชฎา   อินทรชลิต
คุณธัชนันท์   มาโนชนฤมล
คุณจักรภพ   เนื่องจำนงค์
คุณกรชุมา   อภิรามเมธา
คุณอนุชา   บริบูรณ์
คุณชัชวาล   โรจนประไพ
คุณเพิ่มศักดิ์   โลหะพัฒนบำรุง
คุณสุทธิพงษ์   อิทธิพลังกูล
คุณนรินทร์   สายันต์วิสุทธิคาม
คุณเครือวัลย์   บุรณนัฎ
คุณธนัช   ลภัสโภคิน
คุณทัด   เซี่ยงจ้ง
คุณรสมาลย์   มงคลวิสุทธิ์
คุณไพโรจน์   ธีระเกียริกำจร
คุณคณิน   วิมุตติอรัญ
คุณกาญจนาภรณ์   แก้วสี
คุณสมภักษร   ฮวดใช้
คุณธีระ   ศิริศรีวรนันท์
คุณพรศักดิ์   ปานอ่อน
คุณนิกร   ธรรมวุฒิ
คุณเอธัส   เสมามอญ
คุณสุรชาติ   บัวเผื่อน
คุณคธาวุธ   ศรีติสาร
คุณอภิศักดิ์   รู้การนา
คุณปรีชา   อินมุด
คุณนราวิชญ์   เสมคำ
คุณจิรเดช   จันทรา
คุณวรางคณา   ทิพโรจน์
คุณสายทอง   จำปาทอง
คุณพรเพ็ญ   รุ่งเรือง
คุณเพ็ญทิพย์   ทองหนุน
คุณธวัชชัย   ถิรวุฒิ
คุณวิโรจน์   วิทยไพบูลย์สกุล
คุณสุรเชษฐ์   สิทธิกูล
คุณสุภารวี   ทองสิมา
คุณวาสนา   ใจสว่าง
คุณสมฤทัย   จันทร์เศษ
คุณปัทมา   ชนะบวรบุตร
คุณวินัย   ศิริสมบูรณ์
คุณสายัน   แสนสวัสดิ์
คุณสุรสิทธิ์   เกตุศรี
คุณสมศักดิ์   ตั้งประเสริฐ
คุณเกษม   เผ่าคง
คุณพัฒนะ   เห็มพลชม
คุณปฐมพงศ์   หงษ์ทอง
คุณประยุทธ์   สารสม
คุณอัญชลี   แซ่เด็ง
คุณนริศรา   รอดพิเศษ
คุณภคิณี   ศิริลักษณ์
คุณไพศาล   พิชสาท
คุณรชฎ   จำรัสศรี
คุณวิทย์ธวัช   บัวขาว
คุณนภาพร   จันทร์มนี
คุณวันเพ็ญ   สุวรรณอาภา
คุณเกศแก้ว   แสนตา
คุณกันตยา   อิ่นแก้วดวงดี
คุณสายฝน   ผันแก้ว
คุณจักรกฤษณ์   ศิริมังคลากุล
คุณรักชัย   หลงไชย
คุณเนตรนภา   นาคะโฆษิตสกุล
คุณปัญญาวดี   แซ่ลิ้ม
คุณศิริศักดิ์   ชมเดชลิ้มเจริญกุล
คุณบันเทิง   ปาลี
คุณสวัสดิ์   ใจยา
คุณอนุชล   แสนสองแคว
คุณวิชัย   งามขำ
คุณพรรณวัตร   นิติวรรัตน์
คุณณัฐ   พานิชเจริญผล
คุณบุญส่ง   ชาวบางงาม
คุณอัจฉรา   กลิ่นน้อย
คุณสุพรรษา   พาพันธ์
คุณฤติมา   แสวงรุจน์
คุณบังอร   กัลยา
คุณเอกรินทร์   จันศิริ
คุณเรวัต   ตันติวัฒนากุล
คุณทวีศักดิ์   เล่าวิริยะธนชัย
คุณเอกราช   กาศมณี
คุณภูวเดช   หล้าแดง
คุณสิงหา   กาวีวน
คุณสุวิมล   ใจสวัสดิ์
คุณกุลณัฐฐา   ไชนามล
คุณประเสริฐ   บุญศรี
คุณสงคราม   ทาสมดี
คุณบรรชา   ไชยวัฒน์
คุณสินชัย   เลิศอุทัย
คุณอานันท์กร   เมืองประดิษฐ์
คุณสุนทร   จองมั่นคง
คุณปิยพล   ศรีทอง
คุณโชคชัย   แซ่โค้ว
คุณอำนวย   งามขำ
คุณกสานต์   วรปัสสุ
คุณพีรเดช   ธนะสันต์
คุณรักชัย   ฮาบพนม
คุณยอด   บุญประคม
คุณมนตรี   โพธิ์บุญ
คุณชนกพร   วรรณสุทธิ์
คุณพิทยา   กันไพรี
คุณอรุณ   บุญรักษา
คุณอนันต์   ตื้อแก้ว
คุณวงศกร   พานทอง
คุณประจิตร   บุดดร
คุณเผด็จ   คูณพระเมือง
คุณสีสว่าง   จันทร์พิมพ์
คุณธวัชชัย   ตั้งใจ
คุณวันชัย   หล้าหนัก
คุณกฤษณะ   เนื่องจำนงค์
คุณสุปัญโญ   ศรีบุญเรือง
คุณภัชราวรรณ   สุขพรม
คุณอนัญญา   เจริญราษฎร์
คุณปรัชญา   พิชัยวัตต์
คุณณรงค์ศักดิ์   ต๊ะตา
คุณสมบัติ   จันทร์ธเนตร
คุณนันท์นภัส   จันทร์ธเนตร
คุณจิตตินันท์   เหล่าทัพ
คุณฉลองรัตน์   ศุภศิริโภคา
คุณปรีชา   อินทะมาตย์
คุณสุทิน   วรรณศิริ
คุณวิโรจน์   รบศึก
คุณอดิศักดิ์   ศรีโนนยาง
คุณประสงค์   มั่นยืน
คุณกุหลาบ   ภูบัวดวง
คุณภาวัต   อินทร์ค้ำ
คุณสุชาติ   ศุภศิริโภคา
คุณสมนึก   ระหาญนอก
คุณกิ่งทอง   พัฒนากุล
คุณศรายุทธ   อินทร์นันทะ
คุณอภิสิทธิ์   บัวตะคุ
คุณวณิกกุล   โคตรหมอ
คุณบุญส่ง   เถื่อนสันเทียะ
คุณพิชิตชัย   สอนพรมราช
คุณสุรชัย   ของตะคุ
คุณสมชาย   แสนสอน
คุณจิรภัทร    พิเชฐผล
คุณสาธิตา    แซ่อึ้ง
คุณรชยา    อุดมกีรติกร
คุณปิยกัญญ์      พาชีรัตน์
คุณลักษณา     ทองธรรมเนียม
คุณอนุชา    เสี่ยงทองคา
คุณเนาวรัตน์      รอดกลิ่น
คุณวรารัตน์      เรือนทอง
คุณชาญณรงค์      ลอยแก้ว
คุณกรชวัล    แต่งแก้ว
คุณธัญรัศม์    ชริงสุข
คุณกรรนิกา     พระโคนิราช
คุณกิตติ์ธเนศ     เลิศเอกสิทธิ์


กรรมการสาย บมจ. กรุงเทพประกันภัย
(โดย POP MTV ตีกลองข้างพวกเกรียน ณ.เมืองทอง)

คุณเลิศ  วงศ์ชัย และครอบครัว
คุณจีรวงศ์  ตัณฑโชติ และครอบครัว
คุณวีรชาติ  ตุลาพงษ์ และครอบครัว
คุณสมเกียรติ  วีรธนาภรณ์ และครอบครัว
คุณณรงค์ฤทธิ์  อุดมลาภสกุล และครอบครัว
คุณรุ่งระวี  ปราบปัจจามิตร์ และครอบครัว
คุณศตพร  มาลารัตน์ และครอบครัว
คุณศุภศักดิ์  เบญจวุฒินันท์ และครอบครัว
คุณสมสกุล  ม่วงหมื่นไวย และครอบครัว
คุณพลชัย  สุวรรณโชติ และครอบครัว
คุณอาทิตย์  คงราษี  
คุณอาณัติ  ครุธสินธุ์  
คุณวสุธร  วินประเวศ และครอบครัว
คุณเสกสิทธิ์  ชมสมใจ  
คุณภาคย์  ศิวะสกุลราช  
คุณสมโชค  ถนอมกิตติ  
คุณธนิตย์  ชุ่มชื่น  
คุณมานิจ  โพธิ์ศรี และครอบครัว
คุณณรงค์ธร  ฮามปกรณ์ และครอบครัว
คุณประจักษ์  พิษณุทะนงศักดิ์ และครอบครัว
คุณเสกสรร  ชุ่มขุนทด  
คุณประหยัด  เทพวรชัย  
คุณภาณุมาศ  สังฆกิจ  
คุณปฐม  เริงหิรัญ  
คุณชาญณรงค์  ศิริพานิช และครอบครัว
คุณณัฐศักดิ์  ตระกูลศรี และครอบครัว
คุณอภิสิทธิ์  วงศ์สมศรี และครอบครัว
คุณวรพงษ์  เพชรคุ้ม และครอบครัว
คุณสุรชัย  จินดาปกรณ์ และครอบครัว
คุณสิทธิกร  เจียรเจริญ และครอบครัว
คุณวุฒิชัย  ทองมั่น และครอบครัว
คุณวุฒิวัย  มนทิม  
คุณพรชัย  สุวรรณสวัสดิ์ และครอบครัว
คุณชลิต  ขำสอาด และครอบครัว
คุณปัทมา  สดสุ่น และครอบครัว
คุณศุภมาส  วิริยะมานนท์ และครอบครัว
คุณประภาพรรณ  โพธิบัวทอง และครอบครัว
คุณสมศักดิ์  กาญจนกิจวณิช  
คุณวิภาวดี  ห้วยประสิทธิ์ และครอบครัว
คุณภัทรพล  ศุภกิจบุญชู  
คุณชาญชัย  วงศ์มะณี  

กรรมการสายข้าราชการสำนักส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน (สมอ.)
(โดยพี่หน่อย JaRuN 08 ณ เมืองทอง)

คุณเชาวลี  รัตนมุ่งเมฆา
คุณสุกัญญา  บุญมา
คุณทิพวรรณ  ปริญญาศิริ
คุณนภาพร  เหราบัตย์
คุณนงลักษณ์  โรจน์วีระ
คุณสุวิมล ดำสุวรรณ และครอบครัว
คุณนพดล  จรรยาอดิศัย
คุณเขมิกา  จันทร์ตระกูล
คุณอำไพ  คล้ายฉิม
คุณศิริเพ็ญ  กุศลานนท์ และครอบครัว
คุณวรดา  ทัพไชย และครอบครัว
คุณเรืองพร  ธัญญสิริ - คุณบุญอนันต์ เศวตสิทธิ์
คุณภัทรพร  ธนาสูรย์
คุณวราวุธว์  เอี่ยมพิทักษ์ และครอบครัว
คุณสันติสุข  ดีสินธุ์
คุณอุไร  หรรษ์อิทธินันต์
คุณรวงทอง  พงศ์พยุหะ และครอบครัว
คุณสุพรรณี  แต่งตั้ง - คุณสมมาตร  จันทรวิจิตร
คุณวันเพ็ญ ฟูเกษม และครอบครัว
คุณอนันต์  เนตรน้อย และครอบครัว
คุณวิชัย  ปลื้มปิติกุล และครอบครัว
คุณปณิตา  ทองโอฬาร
คุณพรรณกร  องอาจ และครอบครัว
คุณพาณุวงศ์  คัมภิรารักษ์ และครอบครัว (สบป.)
คุณบวรวิชญ์  ธาระ และครอบครัว (สบก.)


กรรมการสายฝ่ายบำรุงรักษาโยธา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(โดยน้าต๋อง ณ เมืองทอง)

คุณประพาส   ง่วนกิม
คุณสมศรี      ศรีเรือง
คุณผึ้งดอย    ราศรี
คุณนันทิยา   ระพิทย์พันธ์
คุณณวัฒน์    แดงนิ่ม
คุณสัมฤทธิ์   สมัครเขตการณ์
คุณกิตินันท์   พลอยศรี
คุณกีรติ       เทียมอัมพร
คุณสุภาวดี    พันธุ์สวัสดิ์
คุณวิพุธ       หมีสมุทร
คุณบัญชา   ดวงชาทม
คุณชรัช      หิรัญศิริ
คุณนภนีรา   แสงสุริยะ
คุณถนัด      พัฒน์แช่ม
คุณสุเทพ    ศรีมาก
คุณมนตรี    ต่อวงศ์ดี
คุณสุชาติ    มะสะ
คุณวันชัย    ปั้นแป้น
คุณเจริญ    เนาวรัตนพันธ์
คุณบัญชา   เพียรประเสริฐกุล
คุณชำนาญ  พุ่มเพ็ชร
คุณธีระ       บุญชะตา
คุณนาฎยา   วิงวอน
คุณรฐา       พิมพ์จินดา
คุณปิยะศักดิ์  อายุวัฒนะ
ร.ต.อนนท์    โรจน์ณรงค์ (ว่าที่)
คุณมีชัย      เหลืองอ่อน
คุณบุญยวีร์   ธนาวุฒิ
คุณณัฐพงษ์  พงษ์ศรี
คุณจิรายุ     คณโฑเงิน
คุณสุวรรณ   ศรีจันทร์ทอง
คุณอนันต์    ตั้งประสิทธิ์
คุณทรงพร   เมืองเรืองวิทย์
คุณเชาวลิต   เผือกมุ้ย
คุณทวีศิลป์   ชินวงศ์
คุณวีณา       ภมรบุตร
คุณปรีชา     เงาศิริกาญจนกุล
คุณนงนุช     นิลเพชร์
คุณสุรพงษ์    อ้นกระทอง
คุณพงษ์พันธ์   สาลักษณ์
คุณอนงค์    นันทวงศ์
คุณเดชา  บุณยะกาญจน
คุณนำพร  ลิขิตลือชา
คุณปนัดดา  กล่อมเอี้ยง
คุณประสิทธิ์   เหมือนจิตต์
คุณชัชวาลย์   สุขสุชิต
คุณสมชาย   ทองคำ
คุณนเรศ    นุ่มโตและครอบครัว
คุณนิพนธ์   คุ่ยเสงี่ยม
คุณอดุลย์  สาลักษณ์
คุณกำฤทธิ์  ใบแย้ม
คุณสมชาย   กมลวัฒนผล
คุณอัฑฒ์วีรา  มีศิลป์สม


กรรมการสาย TOT
(โดยพี่จิต ณ เมืองทอง)

คุณเจริญศักดิ์ ใสใหม่
คุณชลภัทร โกมลวาทิน
คุณภูษิต วรรณปานนท์
คุณพิมาน ผ่องใส
คุณอรรถพล อุปลากรณ์
คุณอนุรักษ์ แก้วอารีลักษณ์
คุณอนุชา ระงับภัย
คุณณัฏฐ์พัฒน์ รื่นกลิ่น
คุณสมพจน์ วีระสกุล
คุณขจรศักดิ์ ประสมสุข
คุณนภดล อ่องวงศ์
คุณสมัคร พุ่มทอง
คุณสถาพร จันทรดี
คุณประเสริฐ ทวีเปล่ง
คุณมนตรี อยู่ชัย
พ.อ.อ. พรชัย-พรพรรณ เที่ยงธรรม
คุณกัญจน์ณัฏฐ์-ดช.จีรัชญ์ มีธนาถาวร
คุณสุรพงศ์ เพ็งปลัด
คุณไพศาล-นางโสภา-นายจำเริญ มีธนาถาวร


กรรมการสายเทศบาลเมืองมาบตาพุด
(โดยคุณ Dom (โดม) Fireman ณ เมืองทอง)

คุณสมศักดิ์   เกตุพานิช
คุณนพดล   ยังธินะ
คุณอนุวัฒน์   ใจหนัก
คุณอภิสิทธิ์   ศรีโสภณ
คุณสมศักดิ์   เอี่ยมเจริญ
คุณไพศาล   น้อยประเสริฐ
คุณแสง   เมตตา
คุณวีระศักดิ์   วิเชียรโชติ
คุณวินัย   วิเชียรโชติ
คุณธงชัย   เจริญลพ
คุณสมพงษ์   ศรีสุทธิ
คุณประชาชาติ   งาเจือ
คุณชาคร   รัตนารมณ์
คุณอชิรญา   ศรีมงคล
คุณนันทวุฒิ   พุทธรักษา
คุณธีระพงษ์   เชษฐขุนทด
คุณประเวทย์   เรืองพัฒนทวี
คุณสมศักดิ์   บุษบาศรี
คุณสมนึก   เผือกพิพัฒ
คุณสุนิสา   ถาวรศิริ
คุณอรุโณทัย   เที่ยงแน่
คุณบุญเลิศ   กลิ่นอวน
คุณพิชิต   โจกะนิช
คุณเชาว์วัส   แจ่มจิตร์
คุณไพทูล   วงษ์ไพศาล
คุณจำรัส   เวหนรัตน์
คุณวิษณุ   หน่ายคอน
คุณวุฒิพงษ์   หน่ายคอน
คุณกีรติ   พรจตุรงค์
คุณธีระชาติ   รุจิพงษ์
คุณปริตา   สองพล


กรรมการสายคุณกิเลนเดียวดาย ณ เมืองทอง
(โดยพี่ต้น)

คุณชัยณรงค์  จันทรสาขา และครอบครัว
คุณแม่น้อย  เพิ่มสุวรรณ และครอบครัว
คุณศรีไพร  แสงปลาย-ดช.พงษกร-ดญ.สุนิสา ฮวดสุนทร
คุณบุญเหลือ  ปัญโญ
คุณลือชา   แสงปลาย-สุมาภรณ์  มีชัย
ดช.รณนาท  เพ่งพินิจ
คุณอัษฎาวุฒิ - คุณรัชฎา ผิวพอใช้
คุณสมเดช  สารแก้ว และครอบครัว
คุณพิเศษ   เดชผล และครอบครัว
คุณธนวัฒน์    แก้วรัตนกูล และครอบครัว
คุณชยธร  กิจหวัง
คุณสุรพงษ์   ตันชัยสิริมณีกุล และครอบครัว
คุณนุกูล  ศรีไสยาและครอบครัว
คุณสุคีพ  ทูลมี - คุณปิยลันทนา หงษ์ศิลา
คุณเฉวียน  ชัยนนนอก
คุณณรงค์สันต์   เชียงโส และครอบครัว
คุณวรากรณื ทะกาเนนะ
คุณชีวะ  สารโท และครอบครัว
คุณราเชล  โพสาราช
คุณธงชัย   ส่งมณี และครอบครัว
คุณปรีชา  ติงอุดมกุล และครอบครัว
คุณอนิรุทธิ์  วงศ์คำจันทร์ และครอบครัว
คุณปัญญา  บุญสงค์
คุณดช.ธนพล-ดช.ยศพล  ทองงาม
คุณณัฐรดี  พันธ์ศรี
คุณประกาย  ดีเลิศ และครอบครัว


กรรมการสายคุณแหลม ณ เมืองทอง

คุณสมชาติ  ชินชาติ
คุณชนปภา – คุณปภัสสร  ชินชาติ
ด.ญ ชลธิชา  ชินชาติ
คุณไพรัช  ชื่นจิตกวิน
คุณคณาทิพย์  ชื่นจิตกวิน
คุณ โสภา – คุณภานุวัฒน์  ปะลาซิโก
คุณบุญมี – คุณอรวรรณ  อนุสัตย์
ด.ญ ปัญญมล  เหล่างาม
คุณสนั่น – คุณสาคร  ทนทาน
คุณปารณีย์  สวนปาน
คุณไพรัส  น้อยเอี่ยม
คุณภานุพงศ์  บัวพา
คุณทวีศักดิ์  เชื้อทหาร  และครอบครัว
คุณอำนาจ  บูญล่น
คุณหยก  ไชยสง
คุณสุธรรม  ทองภู
คุณจันทร์นิกร  โยธา  และครอบครัว
คุณอุไร  แสงวิโรจน์  และครอบครัว
คุณชัยวัฒ  กุลประดิษป์
คุณสุรภัคดิ์  ศรีเชียงหวาง
คุณประชุม  คับคล้าย
คุณสมบูรณ์  โต๊ยงาม
คุณสุพรรณา  กิ่งสดศรี
คุณประเสิรฐ  กนกวรานพพ์
คุณทองร้อย  ยืนยง  และครอบครัว
คุณสุทัศน์ – คุณเสาวลักษณ์ – ด.ญ จุฑารัตน์  ทัดช่อม่วง
คุณทรงเกียรติ  นนทฉ  และครอบครัว
คุณชาญวิทย์  วังกะราต
คุณเรืองศิลป์ – คุณจันทร์จิรา – ด.ช ธนธรณ์  วิลาชัย
ด.ญ อิศรารัตน์ – ด.ช สหรัตถ  ปุ่มประเสริฐ
ด.ญ นัทธ์ชนัน  การสุวรรณ์
ด.ญ สรัลชณา  สีนิลพันธ์
คุณวาสนา  เหล่าสีนาท  และครอบครัว
คุณเกศินี  ลานดี
คุณมาลาศรี  ทองชา
คุณทิวา  หาระสุข
คุณแสงเดือน  สุหาวินโช
คุณทิวากร  แช่มรัมย์
คุณสายัน์ – คุณไพฑูล  บุพศิริ
คุณพจน์ – คุณไพเพชร  เบญยมาตร
คุณแสน  แซ่อั้ง
คุณอารีรัตน์  อสิพงช์
คุณนิพล  เหม็งศรี
คุณเอื้อมเดือน  ลิ่มตี๋
คุณธัญญ์ชนม์  สุขเสงี่ยม
คุณสุวิมล  ช่อสูงเนิน
คุณไกรสร  เหลืองนาคไพศาล
ด.ญ ณัฐริกา  คะเนนิน
คุณอภิษิต  โลดทนง  และครอบครัว
คุณพิศาล  ลีวัฒนา
คุณสมเกียรติ  เปรมานุพันธ์
คุณสุชาติ  สุทธิวารี
คุณเสนอ  หงษ์ทอง
คุณพหล  ลัทธพิพัฒน์
คุณประเสริฐศักดิ์  กองทรัพย์
คุณศักดา  ทินวงศ์
คุณอดิเรก  เขียวโสด
คุณวิชัย  หงวนจ้อย
คุณชรินทร์  เจียอุทัยธำรงค์
คุณบัญญัติ  มูลวงศ์
คุณไพบูลย์  ฐิตะสัจจา
คุณยุทธนา  กุจะพันธ์
คุณวิษณุ  ชูรัศมี  และครอบครัว
คุณสุขสวัสด็  ศรีเชียงหวาง
คุณเพ็งสินธ์  โพธิศรี
คุณสันติ  โพสิ์เงิน  และครอบครัว
คุณศรายุทธ  มนิฉิม
คุณนิวัฒน์ – คุณพีรวัส  เผือกสังคชา
คุณอภิเกียรติ  บ่าแฝก
คุณวัชยาพร  พาซื่อ  และครอบครัว
ด.ช ปัณณวัฒน์ – ทวีศักดิ์  ปะทะมะเทศ
ด.ญ วราพร  ชายป่า
คุณประธาน  คำสุข  และครอบครัว
คุณนิรุตติ  เมนพรม
คุณสนติชัย  นิ่มสุวรรณ
คุณนิรันดร เฟื่องฟูลอย  และครอบครัว
คุณอภิชาติ  เดชบุรีรัมย์  และครอบครัว
คุณอุดม  ศรีเชียงหวาง
ด.ญ ชญานิษฐ์  มหาทรัพย์สมบัติ
คุณอภิศักดิ์   จันทร์สิงห์
คุณเกรียงศักดิ์ – คุณวิไลวัลย์  วรรธนะศักดิ์
คุณสุภาพรรณ  เครือรัตน์  และครอบครัว
คุณอาณัติ  เทียมไธสง
คุณสมบูรณ์  วนสันเทียะ
คุณสุรศักดิ์  เรืองจรัส
คุณอพิชัย  รัตนภัทดี
คุณวรเทพ  เพชรโพธิ์ทอง
คุณวัฒนา  คนไว
คุณพัลลภ  บัวอาจ
คุณปัญจะ  สุขมุข
คุณวีรชาย  ระเบียบโอษฐ์  และครอบครัว
คุณเลี่ยว  อาจหาญ
คุณอัด ณ เมืองทอง
คุณเจม ณ เมืองทอง
คุณโอ่ง ณ เมืองทอง
   

กรรมการสาย พนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย
(โดยพี่จิม jimmy งงๆ ณ เมืองทอง)

คุณพิเชษฐ์  แก้วอร่าม  
คุณพิเชษฐ์  วงศ์เดือน
คุณชูชีพ  วงศ์เดือน      
คุณสิทธิชัย  พุกพิกุล
คุณสมชาย  เย็นสนิท      
คุณอำนาจ  พรานสูงเนิน
คุณวิโรจน์  ประจิตต์      
คุณ สมชาย  นิมา
คุณชาตรี  วงศ์พรหม      
คุณสุธี  หนูนาค
คุณชุมพล  ประไพ      
คุณจักรนารายณ์ ตามสีวัน
คุณศิริชัย  สาตราภัย  
คุณปานเทพ   ประยงค์
คุณสราวุธ  จารุภูมิ      
คุณสมชาย  หนูตุด
คุณทรงจิระ  อธิวาสนพงศ์  
คุณนิวัตร  จุลศาสตร์
คุณจักรแก้ว  ลาภเวธี  
คุณสุเมธ  ศรีสุวรรณ
คุณปริญญา  แจ้งหลำ  
คุณยงยุทธ  เขียวพิราบ
คุณสมภพ  มาเจริญ
คุณสุรจิตต์  ศรีจะบก
คุณสวัสดิ์  ฤทธามาตย์
คุณสกุลสินธ์  สงวนชาติสกุล
คุณบัณฑิต  แก้วดวงเล็ก
คุณเจริญ  บัวบาง
คุณพิเชษฐ  คร้ามเจริญ
คุณสมพงษ์  สระทองอุ่น
คุณภานุมาศ  คุปตะวาทิน
คุณไพโรจน์  รุ่งเรือง
คุณปรีดา  ชาญชาติณรงค์
คุณอัคคี  โพธิตันติมงคล
คุณสิทธิโชค  เอี่ยมสุวรรณ
คุณสมชาย  ขจายเสาวรภย์
คุณเมธินทร์  มั่นใจ
คุณธวัชชัย  ชนะเกียรติ
คุณเสมอใจ  แสงหิรัญ
คุณเบญจรงค์-เบญจรัตน์-กิติศักดิ์  สุขใส
คุณมีนา  แสงสุนีย์
คุณพันทิพา  สุทธิภาค
คุณยุทณา-พรพล-ชนะพงษ์ พรมทอง
คุณรุ่งรัตน์-แก้วกัลยา-ฉัตรแก้ว จูมานัส
คุณปิยะธิดา น้อมถวาย
คุณเสาวลักษณ์  คุนธีระวิทย์
สุชาดา ฉ่ำแสง และ ครอบครัว
คุณนิตยา  ยอดสวาสศิ์
คุณปานเทพ   เขียนนุกูล
คุณศิริวรรณ  เจริญอักษร
คุณวารินทร์ บู่ทอง – คุณบรรพต สิทธิสมบูรณ์
คุณอดุลย์  โตจรัส
คุณกนกพรรณ  ไผ่ศริ
คุณธนกฤต  หล่อศิริเวช
คุณสุชาติ  ตันศิริสิทธิกุล
คุณเผชิญ  บุญแพ
คุณประสาท  เอกสุทธิ์
คุณสันธาน  เนตรศาสตร์


กรรมการสายข้าราชการกรมราชทัณฑ์
(โดยจั๊กจั่น ณ เมืองทอง)

คุณพรรณี  แย้มศิริ                                           
คุณบุญนิธี  สุขเมือง      
คุณมณฑกาญจน์  สุภีสุทธิ์      
คุณจันทิมา  หมื่นศรี      
คุณเบญญาภา  ศรีษะเสือ      
คุณอภิรดี  พงษ์เพชร      
คุณฐิติพรรณ  เพิ่มพูลศักดิ์      
คุณชัญาณพัฒน์  ทองรัตน์      
คุณปิติมา  ธัญญาหาร      
คุณเกศวสา  มณีแสง      
คุณณิชาภรณ์  แวววงศ์-ครอบครัว      
คุณบุบผา  ไพฑูรย์วงค์                                         
คุณสุนันทา  อาจอ่ำ      
คุณสันติ  โอบอ้อม      
คุณรัชนี  ทองแสง      
คุณอารีวัลย์  คงจันทร์
คุณลัดดา  รุจิณรงค์                                          
คุณดารุณี  โชคมหาชัย
คุณนพวรรณ  รัตนพลธี
คณทัศนาลักษณ์  คำศรี
คุณอมรศิริ  จียาศักดิ์
คุณสมใจ  วัฒนะบุปผา


กรรมการสายคุณจตุรงค์  เจริญเนตร์
(โดยคุณจตุรงค์-จตุรินทร์ ณ เมืองทอง)

คุณวัชรพล  มณีมาศ และครอบครัว
คุณราเมศ  ทองมาก
คุณประทีป  ศุขบำรุง  อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร
คุณชโลทร  สระนิทร์
คุณบังอร  ราชภักดี และครอบครัว
คุณอ่อนสา  มูลมานัส
คุณพัชรินทร์  สังข์ประเสริฐ และครอบครัว
คุณจุตรงค์  เจริญเนตร์ และครอบครัว
คุณศิริพร  สุดมี และครอบครัว
คุณปุณยนุช - วินัย  ไม่ยาก
คุณวีรวรรณ  เปียประเสริฐ
คุณศิริพร  สุขสมโภชน์
คุณอุมาพร  โพธิ์ชัย และครอบครัว
คุณศุจีภรณ์  สกุลเจริญพร
คุณยมนา  แก้วกาญจน์
คุณธนะวดี  ช้างเทศ
คุณบังอร  พุ่มโพธิ์
คุณปิติพร  แก้วเทศ และครอบครัว
คุณพิมพ์ระพัฒน์  ไตรอุฒ
คุณธันวา  อังศุสิงห์
คุณภารดี  พรหมจารย์
คุณปูชิตา  ปริชาติวัฒน์ และครอบครัว จุมพิต

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 ตุลาคม, 2010, 09:31:39 AM โดย ต้อง ณ เมืองทอง » บันทึกการเข้า

ต้อง ณ เมืองทอง
เมืองทอง สุดยอด
*****

สุดยอดดดดดดดด : 42
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 3486ดูรายละเอียด
« ตอบ #1 เมื่อ: 27 กันยายน, 2010, 12:32:00 PM »

ขออนุญาตเปิดหัวก่อนนะครับ ยิ้มกว้างๆณัฐพัชร์ - ปัญชรัศมิ์ - กฤตณัฐ   อิงคนินันท์  และครอบครัว             รองประธานกรรมการ


กรรมการสาย ข้าราชการกรมราชทัณฑ์

- อยู่ระหว่างดำเนินการ

 ยิ้ม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 กันยายน, 2010, 12:33:33 PM โดย ต้อง ณ เมืองทอง » บันทึกการเข้า

CRAZY_MAN ภารโรงเอ ณ เมืองทอง
เมืองทอง สุดยอด
*****

สุดยอดดดดดดดด : 213
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 6345


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #2 เมื่อ: 27 กันยายน, 2010, 12:42:21 PM »

นายวสันต์ จันทร์ประนต  และครอบครัว

รองประธานกรรมการสายสำนักกฎหมาย และเพื่อนวิชาชีพกฎหมาย  

-อยู่ระหว่างดำเนินการ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 กันยายน, 2010, 03:54:45 PM โดย CRAZY_MAN ภารโรงเอ ณ เมืองทอง » บันทึกการเข้า

เพราะรักมาก ศรัทธามาก เลยต้องตามหา “เสื้อทีมชาติไทย สโมสรไทย รุ่นเก่าๆ” ใครมี PM มาคุยกันครับ
 

"สารานุกรมฟุตบอลไทย">>>  http://www.facebook.com/thaifootballcyclopedia
Dom (โดม) Fireman ณ เมืองทอง
เมืองทอง สุดยอด
*****

สุดยอดดดดดดดด : 26
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 1704


คือรัก...ในเมืองทอง


ดูรายละเอียด
« ตอบ #3 เมื่อ: 27 กันยายน, 2010, 12:51:55 PM »

นายประวิทย์   รอบกิจ และครอบครัว

กรรมการสายเทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง
กรรมการสาย หจก.แหลมฉบังการดับเพลิง
(อยู่ระหว่างการดำเนินการ)
บันทึกการเข้า


น้องภู ณ เมืองทอง   &   DANG ณ เมืองทอง
จ๊วบบี้ ณ เมืองทอง
เมืองทอง สุดยอด
*****

สุดยอดดดดดดดด : 36
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 3039


...ชอบรูปนี้มีไรไหมฮี่ๆ....


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #4 เมื่อ: 27 กันยายน, 2010, 01:01:35 PM »

....อยากเป็นผู้กำกับเส้นอะครับ...ต้องติดต่อใครครับ
บันทึกการเข้า
R@inniE ~ McIlboy ณ เมืองทอง
เมืองทอง สุดยอด
*****

สุดยอดดดดดดดด : 35
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 3631


Fucking referee who adjudge at The Stadium ! Shit


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #5 เมื่อ: 27 กันยายน, 2010, 01:03:12 PM »

....อยากเป็นผู้กำกับเส้นอะครับ...ต้องติดต่อใครครับ

ไปลวงโลกไกลๆ ไป ยิงฟันยิ้ม
บันทึกการเข้า

Witcha11 ณ เมืองทอง
เมืองทอง สุดยอด
*****

สุดยอดดดดดดดด : 29
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 1586


"~!! 1 2 3 !!~ "

witcha11@hotmail.com
ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #6 เมื่อ: 27 กันยายน, 2010, 01:04:28 PM »

นายวิชชา ศรีเทพ และ ครอบครัว

ขอเป็นกรรมการด้วยคนนะครับ  ^^
บันทึกการเข้า

"เมืองทอง เป็นอะไรที่สัมผัสได้ จิงๆ"
ต้อง ณ เมืองทอง
เมืองทอง สุดยอด
*****

สุดยอดดดดดดดด : 42
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 3486ดูรายละเอียด
« ตอบ #7 เมื่อ: 27 กันยายน, 2010, 01:04:54 PM »

....อยากเป็นผู้กำกับเส้นอะครับ...ต้องติดต่อใครครับ


ก่อนที่เอ็งจะเป็นผู้กำกับเส้น เองต้องทำให้ได้ก่อน คือ การเป็นกรรมการ แลบลิ้น
บันทึกการเข้า

SuperDoe (โด้) ณ เมืองทอง
เมืองทอง สุดยอด
*****

สุดยอดดดดดดดด : 85
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 2705ดูรายละเอียด
« ตอบ #8 เมื่อ: 27 กันยายน, 2010, 01:42:06 PM »

นายเสกสม อินทร์มี และ ครอบครัว รองประธานกรรมการ ครับ

อาจจะไม่ได้ไปด้วยเสียดายจัง.....แต่ไม่แน่ถึงตอนนั้นอาจขับรถตามไป...ถ้าใจมันเรียกร้อง อิอิ
บันทึกการเข้า
ดื๊ด ณ เมืองทอง
เมืองทอง สุดยอด
*****

สุดยอดดดดดดดด : 77
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 3098


หล่อว่ะ


ดูรายละเอียด
« ตอบ #9 เมื่อ: 27 กันยายน, 2010, 01:46:37 PM »

ถ้าได้ขอเป็น  กรรมการ ตามชื่อนี้ครับคุณสมภพ ณ เมืองทอง   และ ครอบครัวรองทอง


ถ้าไม่ได้ก็  ครอบครัว รองทอง ครับบันทึกการเข้า

guidemania ณ เมืองทอง
MTU FanClub
***

สุดยอดดดดดดดด : 2
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 171ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #10 เมื่อ: 27 กันยายน, 2010, 01:53:01 PM »

รองกรรมการค่ะ

ธัญญะ พรทิพย์ กนกพร กิตติพศ ปรีดารมย์โรจน์และครอบครัว ค่ะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 กันยายน, 2010, 01:58:02 PM โดย guidemania ณ เมืองทอง » บันทึกการเข้า
บอลหมวกแดง ณ เมืองทอง
เมืองทอง สุดยอด
*****

สุดยอดดดดดดดด : 35
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 1204ดูรายละเอียด
« ตอบ #11 เมื่อ: 27 กันยายน, 2010, 01:58:40 PM »

งบน้อย ขอกรรมการละกันครับ 

ณัฐกรณ์  จันทร์อินทร์

ไว้จะไปรับซองวันหลังครับ


ทำแล้วมีความสุขดีครับ เวลาที่ได้เห็นรอยยิ้มของเด็กๆ และอาจารย์ ชอบมากครับ ผ่านมาปีนึงแล้วแต่ยังประทับใจไม่เสื่อมคลาย

บันทึกการเข้า

แมนยูฯอยู่ในใจ  บอลไทยอยู่ในสายเลือด!
ต้อง ณ เมืองทอง
เมืองทอง สุดยอด
*****

สุดยอดดดดดดดด : 42
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 3486ดูรายละเอียด
« ตอบ #12 เมื่อ: 27 กันยายน, 2010, 02:01:03 PM »

ถ้าได้ขอเป็น  กรรมการ ตามชื่อนี้ครับคุณสมภพ ณ เมืองทอง   และ ครอบครัวรองทอง


ถ้าไม่ได้ก็  ครอบครัว รองทอง ครับได้ครับ จุมพิต
บันทึกการเข้า

ต้อง ณ เมืองทอง
เมืองทอง สุดยอด
*****

สุดยอดดดดดดดด : 42
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 3486ดูรายละเอียด
« ตอบ #13 เมื่อ: 27 กันยายน, 2010, 02:07:27 PM »

งบน้อย ขอกรรมการละกันครับ 

ณัฐกรณ์  จันทร์อินทร์

ไว้จะไปรับซองวันหลังครับ


ทำแล้วมีความสุขดีครับ เวลาที่ได้เห็นรอยยิ้มของเด็กๆ และอาจารย์ ชอบมากครับ ผ่านมาปีนึงแล้วแต่ยังประทับใจไม่เสื่อมคลาย
ภาพของเด็กนักเรียนที่บางคนใส่เสื้อผ้าขาดๆ ร้องเท้าไม่มีใส่ หรือ เอาเชือกฟางมารัดกางเกงแทนเข็มขัด ตลอดจนการได้กินอาหารที่เอร็ดอร่อย
จากน้ำใจของพี่ๆน้องๆเราที่ช่วยกัน .. ยิ่งตอนเราจะจากเด็กเหล่านั้นมา ต่างคนต่างเดินมาไหว้ขอบคุณ บางคนถึงขนาดขอให้เราเซ็นชื่อให้อย่างกับ
เราเป็นดารา แต่แอบถามมาได้ความว่า "หนูจะขอเก็บเอาข้อความหรือลายเซ็นของพวกพี่ๆไว้ หากวันหนึ่งหนูสบาย จะไม่ลืมว่ามีวันหนึ่งที่พวกพี่ๆได้มาช่วยพวกหนู"

บันทึกการเข้า

บอลหมวกแดง ณ เมืองทอง
เมืองทอง สุดยอด
*****

สุดยอดดดดดดดด : 35
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 1204ดูรายละเอียด
« ตอบ #14 เมื่อ: 27 กันยายน, 2010, 02:10:43 PM »

งบน้อย ขอกรรมการละกันครับ 

ณัฐกรณ์  จันทร์อินทร์

ไว้จะไปรับซองวันหลังครับ


ทำแล้วมีความสุขดีครับ เวลาที่ได้เห็นรอยยิ้มของเด็กๆ และอาจารย์ ชอบมากครับ ผ่านมาปีนึงแล้วแต่ยังประทับใจไม่เสื่อมคลาย
ภาพของเด็กนักเรียนที่บางคนใส่เสื้อผ้าขาดๆ ร้องเท้าไม่มีใส่ หรือ เอาเชือกฟางมารัดกางเกงแทนเข็มขัด ตลอดจนการได้กินอาหารที่เอร็ดอร่อย
จากน้ำใจของพี่ๆน้องๆเราที่ช่วยกัน .. ยิ่งตอนเราจะจากเด็กเหล่านั้นมา ต่างคนต่างเดินมาไหว้ขอบคุณ บางคนถึงขนาดขอให้เราเซ็นชื่อให้อย่างกับ
เราเป็นดารา แต่แอบถามมาได้ความว่า "หนูจะขอเก็บเอาข้อความหรือลายเซ็นของพวกพี่ๆไว้ หากวันหนึ่งหนูสบาย จะไม่ลืมว่ามีวันหนึ่งที่พวกพี่ๆได้มาช่วยพวกหนู"ใช่แล้วพี่ ตอนแรกแปลกใจมากที่น้องเค้ามาขอลายเซ็น พอรู้จุดประสงค์ก็ถึงกับอึ้ง
สำหรับเรา มันเป็นเงินไม่มากมายอะไร แต่กลับมีความหมายมากสำหรับพวกเขา

โอ๊ย น้ำตาซึมเลยเรา  ซึ้ง เศร้า
บันทึกการเข้า

แมนยูฯอยู่ในใจ  บอลไทยอยู่ในสายเลือด!
B-InSPiReD ณ เมืองทอง
เมืองทอง สุดยอด
*****

สุดยอดดดดดดดด : 5
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 508


ดูรายละเอียด
« ตอบ #15 เมื่อ: 27 กันยายน, 2010, 02:12:12 PM »

ดารณี ม่วงอยู่ - สัจจากาจ ปิยะคุณ รองประธาน

 จุมพิต จุมพิต จุมพิต จุมพิต จุมพิต
บันทึกการเข้า
SCG KOKO (โก) ณ เมืองทอง
เมืองทอง สุดยอด
*****

สุดยอดดดดดดดด : 86
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 3122


ยามชนะเราชนะด้วยกัน ยามแพ้เราก็จะแพ้ไปด้วยกัน


ดูรายละเอียด
« ตอบ #16 เมื่อ: 27 กันยายน, 2010, 02:21:53 PM »

ธนภัทร เพิ่มพูลสุข และ ครอบครัว  ขอเป็น กรรมการ ด้วยคนครับ  จุมพิต จุมพิต จุมพิต
บันทึกการเข้า

dackkura No 68 ณ.เมืองทอง
เมืองทอง สุดยอด
*****

สุดยอดดดดดดดด : 38
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 1985ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #17 เมื่อ: 27 กันยายน, 2010, 02:22:21 PM »

กิตติศักดิ์   ช่วยเชียร    กรรมการนะจ๊ะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 กันยายน, 2010, 02:30:10 PM โดย dackkura(No.68ู)ณ.เมืองทอง » บันทึกการเข้า
Oakmahachai ณ เมืองทอง
ดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งของ MTUTD
MTU FanClub Freshy
**

สุดยอดดดดดดดด : 0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 49ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #18 เมื่อ: 27 กันยายน, 2010, 02:28:40 PM »

นายภทร  ช้างพันธ์และครอบครัว  รองประธานกรรมการ
บันทึกการเข้า

โอห์ม ณ เมืองทอง
ไม่มีสิทธิ์ตอบกระทู้
เมืองทอง สุดยอด
*****

สุดยอดดดดดดดด : 31
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 2847ดูรายละเอียด
« ตอบ #19 เมื่อ: 27 กันยายน, 2010, 02:30:34 PM »

ชัยภัทร พงศ์ทิพากรและครอบครัว  กรรมการ ครับ
บันทึกการเข้า

ต๊ะ ณ เมืองทอง
เมืองทอง พันธุ์แท้
****

สุดยอดดดดดดดด : 2
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 252ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #20 เมื่อ: 27 กันยายน, 2010, 02:44:07 PM »

กษิต สภานุชาติ และครอบครัว รองประธานครับ
ดีวะอยู่บริษัทเป็นแค่ผู้จัดการอยู่เมืองทองกะพี่ต้องได้เป็นรองประธาน
บันทึกการเข้า
กิเลนเดียวดาย ณ.เมืองทอง
เมืองทอง สุดยอด
*****

สุดยอดดดดดดดด : 26
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 2518


ล้มแล้วต้องลุก ถ้าไม่ลุกมันจะเปื้อน


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #21 เมื่อ: 27 กันยายน, 2010, 02:51:34 PM »

ดช.นนทกร  หุ่นทอง และครอบครัว   รองประธาน ครับ
บันทึกการเข้า

B-InSPiReD ณ เมืองทอง
เมืองทอง สุดยอด
*****

สุดยอดดดดดดดด : 5
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 508


ดูรายละเอียด
« ตอบ #22 เมื่อ: 27 กันยายน, 2010, 02:57:10 PM »

กษิต สภานุชาติ และครอบครัว รองประธานครับ
ดีวะอยู่บริษัทเป็นแค่ผู้จัดการอยู่เมืองทองกะพี่ต้องได้เป็นรองประธาน

อีกซักห้าร้อยสิคะ...ได้เป็นประธานเลยยยยยย
บันทึกการเข้า
Dom (โดม) Fireman ณ เมืองทอง
เมืองทอง สุดยอด
*****

สุดยอดดดดดดดด : 26
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 1704


คือรัก...ในเมืองทอง


ดูรายละเอียด
« ตอบ #23 เมื่อ: 27 กันยายน, 2010, 03:22:52 PM »

แก้ไขนิดนึงครับพี่ต้องของผมขอเป็นรองประธานล่ะกันแล้วจะมีสายกรรมการช่วยอีก
บันทึกการเข้า


น้องภู ณ เมืองทอง   &   DANG ณ เมืองทอง
บอลหมวกแดง ณ เมืองทอง
เมืองทอง สุดยอด
*****

สุดยอดดดดดดดด : 35
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 1204ดูรายละเอียด
« ตอบ #24 เมื่อ: 27 กันยายน, 2010, 03:26:19 PM »

ฝากนิดนึงครับพี่ต้อง

คงมีเพื่อนอุลตร้าอีกจำนวนมากที่อยากทำบุญ แต่ไม่ได้เข้าบอร์ดประจำ และไม่ทราบเรื่อง

อยากให้มีการประชาสัมพันธ์ ตั้งโต๊ะให้ลงชื่อกรรมการที่สนามนะครับ

ถ้าหากว่าเตรียมไว้แล้วก็ขออภัย

บันทึกการเข้า

แมนยูฯอยู่ในใจ  บอลไทยอยู่ในสายเลือด!
ออสติน ณ เมืองทอง
เมืองทอง สุดยอด
*****

สุดยอดดดดดดดด : 53
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 3296ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #25 เมื่อ: 27 กันยายน, 2010, 03:27:50 PM »

ศุภกฤต สุริยะ และครอบครัว  กรรมการครับ
บันทึกการเข้า

^ ^
Ib@toN ณ เมืองทอง
เมืองทอง สุดยอด
*****

สุดยอดดดดดดดด : 24
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 2326ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #26 เมื่อ: 27 กันยายน, 2010, 03:47:31 PM »

นาย ชุมพล  บัวศิริ และ ครอบครัว

นางสาวมินตรา  สายพิมพ์ และครอบครัว

กรรมการนะคับ ยิ้ม ยิ้ม
บันทึกการเข้า


เครดิต DanceDance..
mckaka 1500 ณ เมืองทอง
เมืองทอง สุดยอด
*****

สุดยอดดดดดดดด : 18
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 705ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #27 เมื่อ: 27 กันยายน, 2010, 03:52:28 PM »

คุณ ไกรฤกษ์ และครอบครัวฟุ้งกลิ่นจันทร์

กรรมการครับ ผม  ยิ้ม
บันทึกการเข้า

บอลหมวกแดง ณ เมืองทอง
เมืองทอง สุดยอด
*****

สุดยอดดดดดดดด : 35
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 1204ดูรายละเอียด
« ตอบ #28 เมื่อ: 27 กันยายน, 2010, 04:11:42 PM »

คุณ ไกรฤกษ์ และครอบครัวฟุ้งกลิ่นจันทร์

กรรมการครับ ผม  ยิ้ม

แล้วจะไปรึเปล่าแม็ก?

ตอนนี้ยังลังเลอยู่ ว่าจะขับรถไปเอง  แต่ไม่ค้าง  หรือจะไปกับทุกคนแล้วค้างดี
บันทึกการเข้า

แมนยูฯอยู่ในใจ  บอลไทยอยู่ในสายเลือด!
putiwat_i (เตย-เจน) ณ เมืองทอง
เมืองทอง พันธุ์แท้
****

สุดยอดดดดดดดด : 1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 301ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #29 เมื่อ: 27 กันยายน, 2010, 04:18:15 PM »

กรรมการครับ  นายภูติวัฒน์ อิ้วสวัสดิ์   นางปณิตตรา อิ้วสวัสดิ์    เเจ้งวิธีการโอนเงินทำบุญด้วยครับ  อาจจะไม่ได้ไปร่วมด้วยครับ
บันทึกการเข้า
ต้อง ณ เมืองทอง
เมืองทอง สุดยอด
*****

สุดยอดดดดดดดด : 42
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 3486ดูรายละเอียด
« ตอบ #30 เมื่อ: 27 กันยายน, 2010, 04:38:12 PM »

แก้ไขนิดนึงครับพี่ต้องของผมขอเป็นรองประธานล่ะกันแล้วจะมีสายกรรมการช่วยอีกทำการแก้ไขให้เรียบร้อย และขอบคุณสำหรับสายกรรมการที่กำลังจะตามมาครับ จุมพิต
บันทึกการเข้า

ต้อง ณ เมืองทอง
เมืองทอง สุดยอด
*****

สุดยอดดดดดดดด : 42
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 3486ดูรายละเอียด
« ตอบ #31 เมื่อ: 27 กันยายน, 2010, 04:40:47 PM »

ฝากนิดนึงครับพี่ต้อง

คงมีเพื่อนอุลตร้าอีกจำนวนมากที่อยากทำบุญ แต่ไม่ได้เข้าบอร์ดประจำ และไม่ทราบเรื่อง

อยากให้มีการประชาสัมพันธ์ ตั้งโต๊ะให้ลงชื่อกรรมการที่สนามนะครับ

ถ้าหากว่าเตรียมไว้แล้วก็ขออภัย
ขอบคุณครับ ยิ้ม
บันทึกการเข้า

POP MTV ณ.เมืองทอง
เมืองทองไม่ใช่ของใคร ตายไปก็เอาไปไม่ได้...!
เมืองทอง พันธุ์แท้
****

สุดยอดดดดดดดด : 8
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 385ดูรายละเอียด
« ตอบ #32 เมื่อ: 27 กันยายน, 2010, 05:18:40 PM »

เสรี ลิมป์กิตติกุล และครอบครัว รองประธานฯ
บันทึกการเข้า


Thanks:   ฝากรูป
PA-ULTRA ณ เมืองทอง
เมืองทอง พันธุ์แท้
****

สุดยอดดดดดดดด : 0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 396

MTUTD---MUFC Fan Club ^p^

mtutdmufc@hotmail.co.th
ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #33 เมื่อ: 27 กันยายน, 2010, 05:24:34 PM »

จะเด็ด ภูฮง และครอบครัว กรรมการคร๊าบผม  ยิ้ม
บันทึกการเข้า
PITCHY.C 10 - ณ เมืองทอง
เมืองทอง สุดยอด
*****

สุดยอดดดดดดดด : 47
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 611


CASANOVA.FC - 10 - AMF


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #34 เมื่อ: 27 กันยายน, 2010, 05:42:08 PM »

นาย พิชชานันท์ ชัยศิริ  และ ครอบครัว
กรรมการ  จ้า    ยิงฟันยิ้ม
บันทึกการเข้า

หน้า: [1] 2 3 4 5   ขึ้นบน
  พิมพ์  
 
กระโดดไป: