2. อาทิตย์ ดาวสว่าง
ชื่อเล่น : แบ็ค
หมายเลขเสื้อ : 2
เกิด : 11 พ.ย. 2535
อายุ : 22 ปี
น้ำหนัก : 62 กิโลกรัม
ส่วนสูง : 172 เซนติเมตร
สังกัดเดิม : ทีโอที
ดีกรี :
ตำแหน่ง : กองหลัง
3. ทศพล ลาเทศ
ชื่อเล่น : เค
หมายเลขเสื้อ : 3
เกิด : 17 ก.ค. 2532
อายุ : 25 ปี
น้ำหนัก : 73 กิโลกรัม
ส่วนสูง : 181 เซนติเมตร
สังกัดเดิม : การท่าเรือไทย
ดีกรี :
ตำแหน่ง : กองหลัง
4. ปิยพล ผานิชกุล
ชื่อเล่น : ได
หมายเลขเสื้อ : 4
เกิด : 8 พ.ย. 2530
อายุ : 27 ปี
น้ำหนัก : 75 กิโลกรัม
ส่วนสูง : 182 เซนติเมตร
สังกัดเดิม : ชลบุรี
ดีกรี :
ตำแหน่ง : กองหลัง
5. RI KWANG CHON
ชื่อเล่น : RI
หมายเลขเสื้อ : 5
เกิด : 4 ก.ย. 2528
อายุ : 29 ปี
น้ำหนัก : 75 กิโลกรัม
ส่วนสูง : 183 เซนติเมตร
สังกัดเดิม : เทียนจิน เทด้า
ดีกรี : ทีมชาติเกาหลีเหนือ
ตำแหน่ง : กองหลัง
6. KIM DONG JIN
ชื่อเล่น : KIM
หมายเลขเสื้อ : 6
เกิด : 29 ม.ค. 2525
อายุ : 32 ปี
น้ำหนัก : 74 กิโลกรัม
ส่วนสูง : 182 เซนติเมตร
สังกัดเดิม :
ดีกรี : อดีตทีมชาติเกาหลีใต้
ตำแหน่ง : กองหลัง
7. ดัสกร ทองเหลา
ชื่อเล่น : โก้
หมายเลขเสื้อ : 7
เกิด : 30 ธ.ค. 2526
อายุ : 31 ปี
น้ำหนัก : 72 กิโลกรัม
ส่วนสูง : 169 เซนติเมตร
สังกัดเดิม : ฮอง อัน ยาลาย
ดีกรี : ทีมชาติไทย
ตำแหน่ง : กองกลาง
8. ERIK PAARTALU
ชื่อเล่น : ERIK
หมายเลขเสื้อ : 8
เกิด : 3 พ.ค. 2529
อายุ : 28 ปี
น้ำหนัก : 87 กิโลกรัม
ส่วนสูง : 193 เซนติเมตร
สังกัดเดิม :
ดีกรี :
ตำแหน่ง : กองกลาง
9. JAY BOTHROYD
ชื่อเล่น : JAY BO
หมายเลขเสื้อ : 9
เกิด : 7 พ.ค. 2525
อายุ : 32 ปี
น้ำหนัก : 91 กิโลกรัม
ส่วนสูง : 192 เซนติเมตร
สังกัดเดิม :
ดีกรี :
ตำแหน่ง : กองหน้า


Copyright © 2008 - 2011 mtufc.com. All Rights Reserved. Official Website Contact : mtufc@yahoo.com